Tag: วิธีเล่น

5 วิธีการเล่นกับปลากัด5 วิธีการเล่นกับปลากัด

ปลากัดหรือปลานักสู้สยามคือปลาสีสวย มีความอยากรู้อยากเห็นและเป็นปลาสังคมที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะปลากัดสามารถอยู่ในพื้นที่ๆ เล็กและจำกัดได้ เช่น ตามลุ่มนาและแหล่งน้ำตามธรรมชาติเล็กๆ พวกมันจึงถูกเพาะพันธุ์ให้สามารถอาศัยตามลำพังในตู้ปลาหรือโหลแก้ว ถึงแม้พวกมันจะสามารถอยู่ในที่เล็กๆ ได้และตัวผู้ต้องถูกจับแยกให้อยู่ลำพังเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้แต่ปลากัดก็อาจจะรู้สึกเบื่อและเหงาหากไม่มีสิ่งใดมากระตุ้น หากคุณเลี้ยงปลากัดคุณก็สามารถเอาใจใส่มันโดยการเรียนรู้วิธีเล่นและฝึกพวกมันได้ 1. ลากนิ้วไปมาในตู้ปลากัด ดูว่าปลาจะว่ายน้ำตามนิ้วของคุณหรือไม่ โดยส่วนใหญ่ปลาจะว่ายน้ำตามนิ้วของคุณหากมันรู้ว่าคุณเป็นคนที่เอาใจเก่ง ลองให้ปลาว่ายน้ำตามรูปแบบการลากของนิ้วหลายๆ แบบ คุณทำให้มันพลิกตัวได้มั้ย 2. ฝึกให้ปลากัดกินอาหารจากมือของคุณ เมื่อคุณให้อาหารปลาก็ให้ปลาขึ้นมาดูว่าคุณจะให้อะไรกับมัน เมื่อปลาคุ้นเคยกับการที่คุณให้อาหารมันใกล้ๆ แล้วก็ลองยกมือขึ้นเหนือผิวน้ำเล็กน้อยในขณะที่ปลามาตอดอาหาร คุณสามารถค่อยๆ หย่อนมือลงในน้ำตื้นๆ และจับเหยื่อไว้ด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้ ลองให้อาหารที่ปลาของคุณชอบในขณะที่กำลังฝึกมัน ปลากัดอาจจะกระโดดขึ้นมาหากคุณถือหนอนแดงหรือแมลงไว้เหนือน้ำเพียงเล็กน้อย 3. ฝึกให้ปลากัดว่ายน้ำและอาจจะกระโดดลอดห่วง ทำห่วงจากที่ทำความสะอาดท่อยาสูบหรือพลาสติก