Tag: นอนอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

นอนอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนอนอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

      การนอนนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตหนึ่งของเราเลย  เพราะการนอนนั้นถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด และส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน โดยการนอนนั้นแบ่งออกเป็น 2 วงจร  ซึ่งจะเกิดขึ้นสลับกันไปในแต่ละคืน Non-Rem Sleep คือ ช่วงของการหลับตื้นไปจนถึงหลับลึก Rem Sleep คือวงจรที่กล้ามเนื้อต่างๆ หยุดทำงานหมดยกเว้น หัวใจ กระบังลม กล้ามเนื้อตาและกล้ามเนื้อเรียบ ซึ่งเป็นช่วงที่ฝันเป็นเรื่องเป็นราว โดยการนอนแบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงหลังของการนอนเป็นเหตุให้ฝันบ่อยๆในช่วงเช้ามืด       การนอนที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องมีทั้ง 2 ช่วง