สุขภาพ
นอนอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

      การนอนนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตหนึ่งของเราเลย  เพราะการนอนนั้นถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด และส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน โดยการนอนนั้นแบ่งออกเป็น 2 วงจร  ซึ่งจะเกิดขึ้นสลับกันไปในแต่ละคืน Non-Rem Sleep คือ ช่วงของการหลับตื้นไปจนถึงหลับลึก