Tag: การแท็ก

Facebook มีประโยชน์ หากใช้ให้ถูกวิธีFacebook มีประโยชน์ หากใช้ให้ถูกวิธี

     สำหรับ Facebook นั้นกลายเป็นหน้าเว็บหลักของใครหลายๆ คนที่รักการท่องเว็บไซต์เป็นชีวิตจิตใจ ด้วยจุดเด่นของสังคมออนไลน์ ที่เชื่อมโยงสายใยของคนอีกหน้าจอ ทั้งที่รู้จักกันดี เคยรู้จัก หรือไม่รู้จักกันมาก่อน ให้สนิทสนมกลมเกลียวกันได้ โดยไม่ต้องเห็นหน้า หรือพบเจอกัน หลายๆ คนที่ใช้สมาร์ทโฟนอาจจะอัพเดตหน้าของ Facebook แทบจะตลอดเวลา เพื่อดูว่าเพื่อนของเรานั้น ทำอะไร ที่ไหน และเป็นอย่างไรบ้าง      ด้วยลักษณะของการเป็นสังคมออนไลน์ ทำให้ Facebook เป็นสื่อกลางในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการพบเจอเพื่อนสนิทที่หายไปนาน ได้แลกเปลี่ยน