หนัง
ประเทศที่ถูกลืม..

       เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เขียนเค้าโครงมาจากเรื่องจริง เป็นหนังที่เขียนถึงประเทศคิวบาประเทศที่ถูกลืม เป็นประเทศที่รัฐบาลไม่ค่อยสนใจและถูกรัฐบาลเอาเปรียบมาตลอด เรียกง่ายๆว่าเป็นประเทศที่ถูกลืม หลายประเทศนั้นชอบหรอกของมาขายให้กับคนคิวบา กว่าจะรู้ความจริงบ้านเมืองก็พังทลายไปหมดแล้ว        เริ่มเรื่องมาจากชายอายุกลางคนเค้านั้นชื่อว่าชวน เค้านั้นเป็นคนคิวบา มีอาชีพตกปลาเพื่อหากินและเค้ามีเพื่อนชื่อว่าลักกี้เป็นคนคิวบาเช่นกัน วันนี้พวกเค้าทั้ง2คน ได้มีนัดตกปลาเพื่อนำไปขาย ลักกี้ได้ถามชวนขึ้นมาว่า นายไม่อยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรอ คนอื่นได้ออกไปเริ่มชีวิตใหม่กับประเทศอื่นกันหมดแล้ว แต่ชวนได้ตอบกับมาว่าฉันเป็นคนคิวบา