Day: August 21, 2021

ต้นหมากผู้หมากเมีย ต้นไม้มงคลคู่บารมี คู่บุญ

ต้นหมากผู้หมากเมีย ต้นไม้มงคลคู่บารมี คู่บุญต้นหมากผู้หมากเมีย ต้นไม้มงคลคู่บารมี คู่บุญ

ต้นหมากผู้หมากเมีย  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปลูกง่าย โตเร็ว ใบหลากสีสัน ต้นไม้นานาพันธุ์ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการหาไม้มงคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่คนไทยปลูกไว้แต่โบราณเพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตคู่ เพราะชื่อของต้นไม้ก็รู้แล้ว คนส่วนใหญ่จะซื้อปลูกกันมากโดยเฉพาะในโอกาสงานแต่งหรืองานขึ้นบ้านใหม่ คนไทยโบราณเชื่อว่าถ้าบ้านได้ปลูกไว้ในบ้านก็จะทำให้เกิดความสงบสุข คู่สามีและภรรยาก็จะมีความสุขความรักจะประสบความสำเร็จ ราบรื่น เต็มเปี่ยมทุกด้าน ปัจจุบันได้จัดเป็นไม้ประดับที่สำคัญที่สุดและเจริญเติบโตได้ดี เพราะใบไม้มีสีสัน มีใบให้เลือกหลายชนิด ปลูกง่าย ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมของใครหลายคน ข้อดีของหมากผู้หมากเมียสามารถปลูกลงดินได้ เป็นพืชที่ประดับทั้งในบ้านและนอกบ้าน ต้นหมากผู้หมากเมีย   ปลูกส่วนไหนของบ้านเพื่อเสริมสิริมงคล เพื่อเสริมความเจริญรุ่งเรืองของบ้านและผู้อยู่อาศัย ดังนั้นคนโบราณจึงแนะนำให้ปลูกหมากไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน และผู้ปลูกควรเริ่มปลูกในวันอังคาร เพราะในสมัยโบราณเชื่อว่าปลูกต้นไม้เพื่อปลูกใบที่สาม เพราะไม่ใช่พืชที่ชอบแสง จึงสามารถนำไปปลูกในกระถางและวางไว้บนลานบ้านได้