Day: July 14, 2021

Thai dessert

ขนมไทยขนมไทย

ขนมไทย ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับขนมไทย ขนมไทย หัตถกรรมความอร่อยที่คนไทยนั้นแสดงออกภึงรสชาติความเป้นไทย ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลที่ก่อกำเนิดภูมิปัญญาไทยหลากหลายอย่างให้สืบสานต่อทั้งวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ทางคนไทยบงบอกความเป็นวัฒนธรรมด้วยขนมที่มีความแตกต่าง ที่สามารถนำของคาวมาเป็นของหวานที่สามารถทำเป็นขนมหลากหลายรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนไทยมีลักษณะนิสัยอย่างไร เพราะขนมแต่ละชนิดล้วน มีเสน่ห์อย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน ประณีต วิจิตรบรรจงในรูปลักษณ์ ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ วิธีการทำที่กลมกลืน ความพิถีพิถัน สีที่ให้ความสวยงาม มีกลิ่นหอม รสชาติของขนมและมีความละเอียดในที่ขั้นตอนการทำ แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนใจเย็น รักสงบ มีฝีมือเชิงศิลปะ วิธีของคนไทยนั้น คนส่วนมากจะทำงานเกี่ยวกับเกษตกรเป็นส่วนมาก เช่น กล้วย อ้อย มะม่วง รวมไปถึงข้าวเจ้า