ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโควิด COVID-19


       ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ถึงปัญหาจาก COVID-19 ที่เข้ามาเกี่ยวพันธ์ในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก ซึ่งมันยังไปทำให้เราเห็นถึงภาพความชัดเจนของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การศึกษา สาธารณสุข และรวมไปถึงด้านแรงงาน อย่างไรก็ดีก่อนที่จะมีการเข้ามาของ COVID-19 สังคมไทยก่อนหน้านี้ก็มีความเหลื่อมล้ำที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนาน เพียงแต่ว่าการเข้ามาของ COVID-19 ทำให้ใครหลายคนเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น

      ในเรื่องของสาธารณสุข ภาวะการระบาดครั้งนี้เปิดเผยให้เราเห็นว่าความปลอดภัยของเราขึ้นอยู่กับคนที่จนที่สุดในสังคมเราข้อเท็จจริงนี้เป็นจริงมาโดยตลอดแต่เหตุการณ์นี้แสดงให้เราเห็นอย่างไร้ข้อกังขาในขณะที่เหล่าเศรษฐีสามารถปกป้องตนเองได้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคในหมู่คนยากไร้และถูกกีดกันคือภัยที่ร้ายแรงที่สุด เราจะเห็นได้ว่า ความเหลื่อมล้ำนั้นเกิดขึ้นทันทีที่รัฐบาลประกาศล็อคดาวน์และปิดกิจการบางประเภทชั่วคราวโดยให้มีการทำงานจากที่บ้าน เนื่องจากพนักงานบริษัทบางแห่งสามารถทำงานจากที่บ้านได้ทันที โดยที่ยังมีประกันสุขภาพและการลาพักร้อนโดยยังได้รับค่าตอบแทนอยู่  ในขณะที่พนักงานที่อยู่แนวหน้าเช่นพนักงานเซเว่น หรือไม่ว่าจะเป็น ชาวบ้านที่รับจ้างทั่วไป ประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ ไม่สามารถทำได้ ซึ่งถ้าคนกลุ่มนี้หยุดงาน เพื่อป้องกันตนเองจากโรคระบาด จะไม่มีรายได้ ไม่มีอาหาร ซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องเลือกเอาว่าจะห่วงสุขภาพหรือปากท้องมากกว่ากัน

      ในเรื่องของการศึกษา ในชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเลยว่าเทคโนโลยีดิจิตอลได้เข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตเป็นจำนวนมาก เเล้วยิ่งในช่วง COVID- 19 ก็ยิ่งต้องเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing ทำให้นักเรียนนักศึกษาต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ในการศึกษาระยะไกลเเละติดตามข่าวสาร ตามประกาศที่รัฐบาลสั่งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ แต่ทุกคนสามารถเรียนออนไลน์ได้จริงเหรอ?

      ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงไปกับความเหลื่อมล้ำด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ความไม่ทั่วถึงของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน อย่างระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ ทั้งยังเกี่ยวพันถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่นำไปสู่ข้อจำกัดของทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เพราะประชากรที่มีรายได้น้อย ก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือหากมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง ก็อาจมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต่างจากผู้ที่มีรายได้มาก ซึ่งสามารถจัดหาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับตนเองในปัจจุบันการใช้สื่อออนไลน์ ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายเป็นจำนวนมากทั้ง การศึกษาหรือการทำงานระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่าง google meet หรือ Zoomโดยมีปัญหาหลักๆของการศึกษาระยะไกลมักเป็นเรื่องของคุณภาพของอินเตอเน็ตที่ไม่พร้อม ไม่มีความเสถียร ความสามารถในการซื้ออินเตอร์เน็ตพร้อมทั้งขาดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่ทุกคนที่จะศึกษาระยะไกลได้ ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อย่างโน๊ตบุคพกพาหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีคุณภาพ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเรียนอย่างภาพกระตุก เสียงไม่ชัดฟังไม่รู้เรื่อง ทั้งยังอินเตอเน็ตที่ทุกคนไม่ได้มีทุนทางสังคมเท่ากันทำให้ขาดความสามารถในการเข้าถึง

      ในเรื่องของแรงงาน ความเลื่อมล้ำของแรงงานนะครับ มีมาก่อนการแพร่ระบาดโควิดซะอีก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนรวยคนจน ปัญหาการเข้าถึงถึงทรัพยากร ปัญหาอื่นที่มากมายในสังคมไทย โดยโควิด ทำให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นของความเหลื่อมลเทางด้านแรงงานที่เราจะเห็นได้ถึง ชนชั้นรากหญ้า ประชาชนหาเช้ากินค่ำ ที่ต้องออกไปทำงานที่เสี่ยงต่อโรคระบาดเนื่องจากพวกเขานั้นไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับการกักตัวในเวลาหลายเดือนเพื่อป้องกันโรคระบาด ซึ่งแตกต่างกับอาชีพราชการ ที่มีงานที่แน่นอนมีสวัสดิการที่ดี ง่ายต่อการปรับตัวการทำงานในช่วงเวลาโรคระบาดเนื่องจากมีการปรับตัวการทำงานที่บ้านได้ไม่ต้องมาเสี่ยงโรคเหมือนชนชั้นรากหญ้ารวมถึงยังได้เงินเดือนเท่าเดิมอีกด้วย ซึ่งโควิด-19นี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกบการและการจ้างงานอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ไม่สามารถขายของได้และเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักจึงทให้แบกรับค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานไม่ไหว จึงต้องลดเวลาทำงาน ปลดพนักงานออก ซึ่งในส่วนที่ถูกปลดออกนั้น พนักงาน ไม่ได้รับสวัสดิการที่ควรจะเป็นในหลาย ๆ เรื่องจากการที่ปลดออกอย่างกะทันหัน และรัฐบาลไทยนั้นไม่ได้แทรกแซงการพยุงการจ้างงานอย่างที่ควรจะเป็นเพื่อไม่ให้มีอัตราการว่างงานของคนในประเทศเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่ารัฐบาลนั้นเพิกเฉยต่อการพยุงการจ้างงาน การลงทุนของบริษัทต่าง ๆ และลดการจ้างงาน จึงทำให้เห็นได้เลยว่าประเทศไทยนั้นกำลังเผชิญอยู่กับภาวการณ์ว่างงาน และยังรวมไปถึงการไร้สวัสดืการของรัฐบาลที่มีต่อแรงงานอีกด้วย

Related Post

Thai dessert

ขนมไทยขนมไทย

ขนมไทย ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับขนมไทย ขนมไทย หัตถกรรมความอร่อยที่คนไทยนั้นแสดงออกภึงรสชาติความเป้นไทย ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลที่ก่อกำเนิดภูมิปัญญาไทยหลากหลายอย่างให้สืบสานต่อทั้งวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ทางคนไทยบงบอกความเป็นวัฒนธรรมด้วยขนมที่มีความแตกต่าง ที่สามารถนำของคาวมาเป็นของหวานที่สามารถทำเป็นขนมหลากหลายรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนไทยมีลักษณะนิสัยอย่างไร เพราะขนมแต่ละชนิดล้วน มีเสน่ห์อย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน ประณีต วิจิตรบรรจงในรูปลักษณ์ ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ วิธีการทำที่กลมกลืน ความพิถีพิถัน สีที่ให้ความสวยงาม มีกลิ่นหอม รสชาติของขนมและมีความละเอียดในที่ขั้นตอนการทำ แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนใจเย็น รักสงบ มีฝีมือเชิงศิลปะ วิธีของคนไทยนั้น คนส่วนมากจะทำงานเกี่ยวกับเกษตกรเป็นส่วนมาก เช่น กล้วย อ้อย มะม่วง รวมไปถึงข้าวเจ้า

EN…แค่บริการหรือรับงานเอาดีๆ #รับงานชลบุรีEN…แค่บริการหรือรับงานเอาดีๆ #รับงานชลบุรี

            ทัศนคติมุมมองต่ออาชีพเอนเตอร์เทรนของบุคคลทั่วไปมักจะมองว่าอาชีพนี้มีเพียงประเภทเดียว ซึ่งจะไปจบลงที่การขายบริการเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้ภาพลักษณ์อาชีพถูกมองว่าไม่ดีแต่ก็ยังมีทัศนคติบางกลุ่มที่มองว่างานเอนแตอร์เทรน ก็เป็นอาชีพสุจริต ในรูปแบบของการให้บริการโดยใช้แรงแลกเงิน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคนที่มาทำอาชีพนี้ว่าจะเลือกปฏิบัติ ตัวอย่างไร เพราะการเพิ่มออฟชั่นเสริมที่ผิดกฎหมาย เช่น การอัพยา การขายบริการนั้นยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ต่อคนที่ให้ การเอนเตอร์เทรนธรรมดาแย่ลง ซึ่งทัศนคติของคนแต่ละเจเนอเรชั่นก็จะมีความแตกต่างกัน ส่วนมากคนรุ่นเก่าจะมองว่า เป็นอาชีพที่ไม่ดี สามารถเลือกที่จะทําอาชีพอื่นได้ทำไมไม่ทำเป็นผลมาจากการปลูกฝังค่านิยมของคนไทยที่เกี่ยวเนื่อง กับศีลธรรม ซึ่งสำหรับแต่ละคนเจนเนอเรชั่นใหม่กลับมอง ว่าเป็นอาชีพที่ต้องมีความสามารถในการให้บริการ เป็นงานที่ได้เงินง่ายเพียงแค่จะต้องมีหน้าตาเป็นทุนเดิม และการให้บริการเป็นไปตามการตกลงยอมรับของทั้งสองฝ่าย        

10 ท่าโพสช่วยอำพรางสายตา10 ท่าโพสช่วยอำพรางสายตา

           การคิดท่าโพสถ่ายรูปให้ออกมาดูผอมเพรียวนั้น ก่อนอื่นต้องรู้ว่ามุมไหนของตัวเองที่จะช่วยอำพรางสายตาได้ เช่นบางคนหันซ้ายแล้วจะดูหน้าเล็ก ดูผอม หรืออาจจะหันหน้าตรงแล้วออกมาดูดีกว่า ก็แล้วแต่ละคน การจัดองศาร่างกาย การวางเท่า วางมือ บิดเอว หันข้าง เหล่านี้จึงเป็นคีย์สำคัญให้ท่าโพสถ่ายรูปสำหรับผู้หญิงนั้นออกมาดูดี คนถ่ายก็รัวกล้องได้ไม่หยุด รัวได้แต่ต้องดูมุมให้เพื่อนด้วยน้าา ไปดูกันดีกว่าว่าท่าโพสสวย ๆ ทำให้เราดูผอมจะต้องทำท่าแบบไหนบ้าง มาดูกัน ยืนไขว้ขามาข้างหน้า หันหน้าข้างเดียว ข้างที่มั่นใจ แอบเผลอ ๆ แต่ไม่ได้สนใจกล้องเลยนะแกรรรรรรรรรร เสยผมนิดหน่อย